II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w. Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka

– problem współczesnego społeczeństwa

16 listopada 2018 roku w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 osób z 16 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. Anety A. Ptaszyńskiej (Zakład Botaniki i Mykologii, Instytut Biologii i Chemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) po tytułem Mikrosporydia – nieznane grzyby. Drugim Gościem Honorowym był dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. UP (Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), który zaprezentował temat pod tytułem Alweokokoza- najgroźniejsza zoonoza pasożytnicza w Polsce – aktualny stan epizootyczny i prognozy.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród prezentacji znalazły się tematy dotyczące m.in. szczepień ochronnych, epidemii oraz medycyny podróży. Konferencję zwieńczyła dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumowanie spotkania. Owocem tych dyskusji była aktualizacja wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz promocja nauki.

W Komitecie Naukowym Konferencji znaleźli się:
 Dr hab. Anna Bajer, prof. nadzw. UW, Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski w Warszawie,
 Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 Dr hab. Roman Paduch, prof. nadzw. UMCS, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 Dr hab. Mirosław Paweł Polak, prof. nadzw., Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 Dr hab. Tomasz Cencek, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 Dr Magdalena Mizerska-Kowalska, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 Dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 Dr Ewelina Król, Zakład Szczepionek Rekombinowanych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 Dr Maria Studzińska, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 Dr n. wet. Marta Staniec, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 Dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 Dr n. med. Zbigniew Zając, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
• Polskie Towarzystwo Higieniczne,
• Klaster Lubelska Medycyna,
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej,
• Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę,
• Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN.

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:
• Portal biotechnologia.pl,
• Portal MedTube,
• Portal medinwestycje.pl.